Het TI (Therapeutisch Instituut), gevestigd aan de Giraffeweg 2 1338 EG Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Giraffeweg 2 1338 EG Almere

Mail: administratie@tialmere.nl

Tel: +31 36 549 98 87

Hans van Male is de Functionaris Gegevensbescherming van het Therapeutisch Instituut

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Therapeutisch Instituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en die conform de eisen vanuit de overheid zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Nummer van uw identiteitsbewijs
 • Uw verzekeringsgegevens
 • Uw huisarts/gezondheidscentrum
 • Gegevens van uw verwijzer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan alstublieft telefonisch of via email contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het TI (Therapeutisch Instituut) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het correct vastleggen van gegevens die belangrijk zijn inzake de behandeling
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het TI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Het TI (Therapeutisch Instituut) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het TI) tussen zit.

Het TI gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Office 360 waaronder Words, Excel, Publisher, Outlook, Powerpoint, Intramed (Beheer Intramed te Waddinxveen) voor boekhouding en klantgegevens, Share sync voor cloudopslag (beheer Computerdoc te Almere) en Gmail. Onze site www.therapeutischinstituut.nl, is in beheer bij het Webbeheer Access2.IT te Almere.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor de belastinggegevens 7 jaar bewaard, tenzij door de wet wordt voorgeschreven dat wij deze gegevens langer dienen te bewaren. Het TI (Therapeutisch Instituut) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Het TI (Therapeutisch Instituut) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het TI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het TI (Therapeutisch Instituut) gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TI (Therapeutisch Instituut) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hansvanmale@tialmere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het TI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het TI (Therapeutisch Instituut) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@tialmere.nl of 036-5499887.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close